مشتریان ما

• راه آهن جمهوری اسلامی ایران (واگن های باری و لکوموتیو)

• شرکت قطارهای مسافری رجا

• شرکت قطار شهری تهران و حومه

• شرکت قطار شهری مشهد و حومه

• شرکت قطار شهری تبریز و حومه

• شرکت قطار شهری قم و حومه (مونوریل قم)

• وزارت راه و شهرسازی

• شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا (مپنا لکوموتیو)

• شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا (مونوریل قم)

• شرکت واگن سازی تهران

• شرکت واگن پارس

• گروه صنعتی پلور سبز

• بهتاش سپاهان

• توکاریل

• فولاد خوزستان

• شرکت لوله سازی اهواز  


Copyright © Mashin Abzar Qom Co | Designed by ViKi