حضور در شانزدهیمن همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

 

شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی به همت انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی در روزهای 27 و 28 مهر ماه سال 1393 در تهران سالن همایش های رازی برگزارخواهد شد.

شرکت ماشین ابزار قم در نظر دارد ضمن حضوری پررنگ توان فنی و سابقه خود را به فعالان بخش حمل ونقل ریلی ارائه نماید.

از کلیه مدیران ،کارشناسان و علاقه مندان بخش های دولتی و خصوصی حوزه صنایع ریلی برای بازدید از غرفه شرکت ماشین ابزار دعوت بمعل می آید.


Copyright © Mashin Abzar Qom Co | Designed by ViKi